اطلاعیه تعطیلات کشور چین (سال نوی چینی)

کشور چین به مناسبت سال نوی جدید چینی تعطیلاتی را در پیش رو خواهد داشت و این تعطیلات از 20-01-2017 شروع شده و تا 05-02-2017 ادامه خواهد داشت. لطفاً هنگام ثبت سفارش از فروشگاه های چینی این موضوع را در نظر بگیرید.
سایر فروشگاه های آنلاین آمریکا، اروپا، هنگ کنگ کما فی السابق فعال و باز می باشند.