شرایط شرکت در مزایده های eBay

همانطور که می دانید یکی از ویژگی های سایت eBay فروش کالا به صورت مزایده ای می باشد. لذا چنانچه تمایل به خرید کالا از طریق مزایده را دارید به نکات زیر توجه فرمائید:
- قبل از ارسال درخواست شرکت در مزایده به زمان اتمام آن توجه کنید. حداقل 24 ساعت به زمان اتمام مزایده باقی مانده باشد.
- چنانچه در مزایده برنده نشوید اصل مبلغ پرداختی با کسر 15.000 تومان کارمزد به شما عودت داده می شود.